Call: 0243 793 0074 - 0969 607 859

Hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

(Daiphuc Corp) - Để hướng dẫn chi tiết việc thực hiện quy định gia hạn thời hạn nộp thuế cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị ịnh số 41/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5977/BTC-TCT hướng dẫn một số nội dung liên quan.
 


Theo đó, trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2019 làm tăng số thuế phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời gian gia hạn, thì số thuế được gia hạn tối đa bằng 20% tổng số thuế TNDN phải nộp cả năm theo hồ sơ quyết toán khai bổ sung. Trường hợp người nộp thuế qua thanh kiểm tra quyết toán thuế TNDN năm 2019 có số thuế phải nộp tăng thêm so với số thuế người nộp thuế đã khai và được cơ quan thuế ban hành kết luận trước khi hết thời gian gia hạn nộp thuế, thì tổng số thuế được gia hạn tối đa bằng 20% số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán, căn cứ vào kết quả thanh kiểm tra. 
 
Đối với trường hợp người nộp thuế có kỳ tính thuế TNDN theo năm  tài chính không trùng năm  dương lịch, thì thời hạn nộp thuế được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế TNDN của người nộp thuế. Thời gian gia hạn nộp thuế TNDN là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2019.
 
Công văn của Bộ Tài chính cũng nêu rõ, số thuế GTGT phải nộp của DN, tổ chức là đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, bao gồm số thuế GTGT tại trụ sở chính và số thuế phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh. Bộ Tài chính yêu cầu kho bạc nhà nước các tỉnh tạm thời chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT (trong thời gian gia hạn) trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN, các khoản thanh toán từ nguồn NSNN cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT đối với trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.
Theo Tapchithue.com.vn
 

Tags:
 

Chia sẻ bài viết: 


Bài viết khác:

Nhập khẩu phế liệu sắt thép tháng 8 giảm 45%

Indonesia khánh thành nhà máy thép hiện đại thứ 2 thế giới

Nga xem xét sự thay đổi trong cơ cấu thuế xuất khẩu thép

Ấn Độ mở rộng thuế quan đối với thép tấm, thép HR & CR nhập khẩu

Xuất khẩu sắt thép đã vượt 7 tỷ USD

China Steel Corp tăng giá thép để bán trong nước trong quý IV

Trung Quốc tiếp tục cắt giảm sản lượng thép trong mùa cao điểm

Cục thống kê quốc gia Trung Quốc: xu hướng giá cả hàng hóa quốc tế vẫn chưa chắc chắn

Tokyo Steel sẽ giữ giá thép ổn định trong tháng 10

Giá thép cuộn cán nóng tại Mỹ tăng 4 lần chỉ sau một năm